if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 阿含典籍·南传中部·卢夷强耆一夜贤者经

阿含典籍·南传中部·卢夷强耆一夜贤者经

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,349 次浏览

卢夷强耆一夜贤者经

北传汉译中阿含一六六、释中禅室尊经(大正藏一,六九八页。)尊上经(大正藏一,八八六页。)
本经乃栴檀天子来比丘卢夷强耆之许问一夜贤者之说,彼不知,天子亦唯知偈而已。此比丘请佛解释,佛为之详说。
如是我闻。
一时,世尊住舍卫城只陀林给孤独园。
其时,卢夷强耆住释迦族之迦毗罗城尼拘律树园。时有容色殊胜之旃达罗天子,夜将明时,明照全尼拘律树园,而至彼尊者卢夷强者之处。至已,立于一面。立于一面之旃达罗天子,如是言尊者卢夷强耆曰:
比丘!汝受持一夜贤者之总说及分别耶?
尊者曰:
友!我不受持一夜贤者之总说及分别。然者,汝受持一夜贤者之总说与分别耶?
天子言:
比丘!我亦不受持一夜贤者之总说及分别。比丘!然者,汝受持一夜贤者之偈耶?
尊者曰:
友!我不受持一夜贤者之偈。友!然者,汝受持一夜贤者之偈耶?
天子言:
比丘!我受持一夜贤者之偈。
尊者曰:
友!然者,汝如何受持一夜贤者之偈耶?
天子言:
比丘!一时,世尊住三十三天之巴利奢陀伽(昼度树)下之盘睹伽无巴罗尸罗(无垢白石。)于其处,世尊为三十三天之诸天神说一夜贤者之总说与分别。
勿追于过去,勿愿于未来
一切过去者,彼已皆舍去
未来者未至,而彼现在法
处处善观察,不摇又不动
了知彼修习,唯应今日作
作须诚热心,谁知明日死
不遇死大军,实谓无是事
热心如是住,昼夜不懈怠
此一夜贤者,谓静寂默者
比丘!如是,我受持一夜贤者之偈。比丘!汝应学一夜贤者之总说及分别。比丘!汝应受持一夜贤者之总说及分别。比丘!持一夜贤者之总说及分别是梵行之初利益者也。
旃达罗天子如是言已,忽然消失(于其处。)
时,尊者卢夷强耆,其夜将明时,收坐卧具,执衣钵,出游行彼舍卫城。次第游行,至彼舍卫城只陀林给孤独园之世尊处。至已,敬礼世尊,坐于一面。坐于一面之尊者卢夷强耆如是白世尊言:
世尊!一时,我住释迦族之迦毗罗城思拘律树园。世尊!时,有容色殊胜一天子,夜将明时,明照全尼拘律树园而来。来已,立于一面。世尊!立于一面之彼天子,如是言我曰:
比丘!汝受持一夜贤者之总说及分别耶?
世尊!如是言已,我对彼天子如是曰:
友!我不受持一夜贤者之总说及分别。
友!然者,汝应受持一夜贤者之总说及分别。友!持一夜贤者之总说及分别是梵行之初(利益)者也。
世尊!彼天子如是言。斯言已忽消失之。善哉!世尊!请世尊为我说一夜贤者之总说及分别。
世尊曰:然者,比丘!汝知彼天子耶?
比丘言:世尊!我不知彼天子。
世尊曰:
比丘!彼名为旃达罗天子也。旃达罗言:比丘!义解、作意、集中一切之心,以倾耳闻法。故,比丘!汝亦谛听,善作意之,我当说之。
尊者卢夷强耆答世尊言:如是,世尊。
世尊如是曰:
勿追于过去,勿愿于未来,
一切过去者,彼已皆舍弃。
未来者未至,而彼现在法,
处处善观察,不摇又不动。
了知彼修习,唯应今日作,
作须必热心,谁知明日死,
不遇死大军,实谓无其事。
热心如是住,昼夜不懈怠,
此一夜贤者,谓静寂默者。
然者,诸比丘!如何为‘追过去?’
于过去时有如是色,于此随起喜悦;于过去时有如是受,于此随起喜悦;于过去时有如是想,于此随起喜悦;于过去时有如是行,于此随起喜悦;于过去时有如是识。于此随起喜悦。
诸比丘!如是为追过去也。
诸比丘!然者,如何为不追过去?
于过去时有如是色,于此不起喜悦;于过去时有如是受,于此不起喜悦;于过去时有如是想,于此不起喜悦;于过去时有如是行,于此不起喜悦;于过去时有如是识,于此不起喜悦。
诸比丘!如是为不追过去也。
诸比丘!然者,如何为愿未来?
于未来时应有如是色,于此随起喜悦;于未来时应有如是受,于此随起喜悦;于未来时应有如是想,于此随起喜悦;于未来时应有如是行,于此随起喜悦;于未来时应有如是识。于此随起喜悦。
诸比丘!如是为愿未来也。
诸比丘!然者,如何为不愿未来?
于未来时应有如是色,于此不起喜悦;于未来时应有如是受,于此不起喜悦;于未来时应有如是想,于此不起喜悦;于未来时应有如是行,于此不起喜悦;于未来时应有如是识。于此不起喜悦。
诸比丘!如是为不愿未来也。
诸比丘!然者,如何为动摇于现在之诸法?
诸比丘!兹有无闻凡夫,不见诸圣者,不熟达圣法,不通晓圣法。不见诸善人,不熟达诸善人法,不通晓诸善人法;见色是我、或我是色、或我中有色、或色中有我也;见受是我、或我有受、或我中有受、或受中有我也;见想是我、或我有想、或我中有想、或想中有我也;见行是我、或我有行、或我中有行、或行中有我也;见识是我、或我有识、或我中有识、或识中有我也。
诸比丘!如是动摇于现在之诸法也。
诸比丘!然者,如何为不动摇于现在之诸法?
诸比丘!兹有闻之圣弟子,见诸圣者,熟达圣法,通晓圣法,以见善人,熟达善人法,通晓善人法;不见色是我、或我有色、或我中有色、或色中有我;不见受是我、或我有受、或我中有受、或受中有我;不见想是我、或我有想、或我中有想、或想中有我;不见行是我、或我有行、或我中有行、或行中有我;不见识是我、或我有识、或我中有识、或识中有我[之等见。]
诸比丘!如是为不动摇于现在之诸法也。
勿追于过去,勿愿于未来,
一切过去者,彼已皆舍弃。
未来者未至,而彼现在法,
处处善观察,不摇又不动。
了知彼修习,唯应今日作,
作须必热心,谁知明日死,
不遇死大军,实谓无其事。
热心如是住,昼夜不懈怠,
此一夜贤者,谓静寂默者。
世尊如是说已。欢喜之尊者卢夷强者随喜世尊之所说。

点击返回阿含经专题总目录

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺