if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 道次第传承诸师修心语录·29依上抉择法观法我无自性

道次第传承诸师修心语录·29依上抉择法观法我无自性

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,665 次浏览

贰拾玖 依上抉择法观法我无自性

三十七、上师教授说:“依上诸抉择法,既知我与我所无自性之决定,再观法我执,仍依前一异之理,分别检寻,亦不难知其为无自性。如马离分别心与名相安立之外,若认为有自性成立之马,则此自性之马,应与马蕴为一为异,如推寻皆不可得,则自性之马,决定为无,由是推之一切法,莫不如是,即得法无我。”

三十八、更进为由缘起门通达空性义:上师教授说:“以上由一异之理,通达无实有自性成立之我,更进为由缘起门通达空性义。缘起有三义中,本宗应成派所许为由依而生起,谓依安立名处,又须唯分别安立假名,由此因缘而来,如面与镜会合而生影像。此名甚深缘起,亦最殊胜。安立名处与唯分别安立名会合,虽欲此法不起,亦不可能。此不共缘起,乃本宗特法,由性空而见缘起,须证空性者乃能,非一般人士所能。龙树说:“由空见缘起,由缘起知空,如是达中道,佛陀我敬礼。三不喀大师说:“决知缘起,不违空性,决知空性,亦不违缘起,互为助伴。”(相得益彰,乃至证空性时,尔时方通达缘起)

三十九、《入中论释》中说:“空性是常,不变不移,不假因缘造作,若假因缘造作,因缘变时,果亦应变,而空性不变。故非因缘造作。”上师教授说:“所谓不依他者,非谓不依因缘,前已说故,非谓不依支分,空性即缘起,若谓空性非缘起,即无我空性,则空上安空不能安立。无常谛实空性,须于缘起上见十六空,就境分别安立,其中说空空者,乃依空境安立,说无自性成立之空性,所谓无实空,依支分即依缘起即依他,而论说不依他者,乃谓就安立说,不观待他故。”

返回道次第传承诸师修心目录页请点击:这里

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺