if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 道次第传承诸师修心语录·40抉择无为法无自性之修法

道次第传承诸师修心语录·40抉择无为法无自性之修法

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,334 次浏览

肆拾 抉择无为法无自性之修法

七十七、上师教授说:无为法无自性,例如虚空,无为法也,此虚空之名,本系依虚空种种支分而安立,但吾人心中所显现之虚空,即不觉其为依支分上所安立之假名,而恒觉其为自性所成(不依他能自成),此种想象为自性所成之虚空,究与其支分,为一为异?于此当加判断,东南西北等,皆虚空之支分,如为一,则应无分别,如无分别,则言北方时,则不应有其余各方,何以故?一故。又如为一,则诸方分成一,东西南北亦成一,则东降雨西亦降;如为异,除此种种支分,则应有一不依支分而自性成立之虚空在。实无此虚空可指,虚空虽是空无、,但亦有东西南北中等可言,亦即于此东西南北中等支分之上,而安立空名。又如空性,空性云者,亦不过于一切俗谛上,将一切实有之障破除之后,而安以空性之名,故虽性空,而其具足种种支分缘聚之上,即可依之而施以假名。若谓其有自性,仍依前法,一异求之,最终实不可得,则能知其非自性成立必矣。

七十八、上师教授说:若仅安住于原来所决定之空见上,而不加以观修,则原来空见之力,不能增长,不能如利斧,能断生死之根,若加观修,则其力愈增大,愈决定,愈明显。颇公说:“此如凡夫,仅记仇敌,其嗔恨不强,则加观察思惟彼过去某次对我,其身语意诸门如何如何,而作怨事,则其力增强,赫然忿怒矣。”抉择空见,亦复如是,若仅住修,则空见力不强,如杯水车薪,不能扑灭我执,而断生死之根,故须止修观修,二者辗转间杂而修。或问:此正修观,乃已得止以后之事,何以尚须修止?答:前说修止,乃未生令生,此处所说,乃谓生已令不退失,非得止后,即不再修。

七十九、上师教授说:过去误解“陀罗尼”意,谓以无作意之方法,令心境中色等诸法显现不起,如是修法,实太容易,则释迦、龙树不应说难,如龙树说:“佛说甚深空性法,此于凡愚难通达,故佛暂不转法轮。”又如佛说:“甚深甚难空性法,我能达此光明露,随向谁说彼不现,以故我暂不开演。”仅不作意,即修胜观,则少慧寡闻,亦优为之,古德呵斥说:“此种猪子狗子能修之法,世尊不应说为甚难。”莲花戒大师释为修空性时,以慧观察于我执所执境(实有自性),见无所得,不起作意,而断色等诸法之实有相,于实有执不起作意,不能断彼。如无想定暂伏作意,仅能令心暂时不为外境所夺,于色等贪着境,有无自性,若不以慧抉择,非能永断,故暂伏作意,不能断我执境。

返回道次第传承诸师修心目录页请点击:这里

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺