if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 阿含经专题 > 南传法句经·老品 JARAAVAGGO

南传法句经·老品 JARAAVAGGO

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,497 次浏览

一四六 常在燃烧中,何喜何可笑?幽暗之所蔽,何不求光明?

一四七 观此粉饰身;疮伤一堆骨,疾病多思惟,绝非常存者。

一四八 此衰老形骸,病薮而易坏;朽聚必毁灭,有生终归死。

一四九 犹如葫卢瓜,散弃于秋季,骸骨如鸽色,观此何可乐?

一五○ 此城骨所建,涂以血与肉,储藏老与死,及慢并虚伪。

一五一 盛饰王车亦必朽,此身老迈当亦尔。唯善人法不老朽,善人传示于善人。

一五二 寡闻之(愚)人,生长如牡牛,唯增长筋肉,而不增智慧。

一五三 经多生轮回,寻求造屋者,但未得见之,痛苦再再生。

一五四 已见造屋者!不再造于屋。椽桷皆毁坏,栋梁亦摧折。我既证无为,一切爱尽灭。

一五五 少壮不得财,并不修梵行,如池边老鹭,无鱼而萎灭。

一五六 少壮不得财,并不修梵行,卧如破折弓,悲叹于过去。

上一页

下一页

点击返回阿含典籍·南北传法句经目录

排版|正信

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺