if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 佛教文化 > 梵呗 | 南无观世音菩萨

梵呗 | 南无观世音菩萨

发布日期: 2019-04-02 浏览量: 1,987 次浏览

观世音菩萨赞

菩萨号圆通。

降生七宝林。

千手千眼妙真容。

端坐普陀宫。

杨柳枝头甘露洒。

普滋法界熏蒙。

千层浪头显神通。

光降道场中。

千层浪头显神通。

光降道场中。

 

 

观世音菩萨,全称尊号是“南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨”。观世音的名字蕴含了菩萨大慈大悲济世的功德和思想。据《妙法莲华经普门品》记载,“若有无量百千万亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声,皆得解脱。”又说:“若有众生多于淫欲,常念恭敬观世音菩萨,便得离欲。若多嗔恚,常念恭敬观世音菩萨,便得离嗔。若多愚痴,常念恭敬观世音菩萨,便得离痴。”

菩萨于一念中,遍法界感,遍法界应。感应道交,无少差殊。与此一月普现众水,随人随地各见全月,了无有异。良由菩萨心包太虚,量周沙界。以众生之心为心,以众生之境为境。故得不谋而合,无缘而应。岂世智凡情所能测度者哉。至若水昏而目盲,则不能见。非月不现,是昏盲咎。
印光大师石印普陀山志序

 

恭迎观世音菩萨圣诞日

南无观世音菩萨
南无观世音菩萨
南无观世音菩萨

妙音观世音, 梵音海潮音,
胜彼世间音, 是故须常念,
念念勿生疑, 观世音净圣,
于苦恼死厄, 能为作依怙,
具一切功德, 慈眼视众生,
福聚海无量, 是故应顶礼 !

摘至妙法莲华经观世音菩萨普门品

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺